lørdag 27. februar 2010

Tsunami

"La Familia" med mannskap befant seg i åpent farvann da flodbølgen etter jordskjelvet i Chile rammet Stillehavet og det farvannet de befinner seg i. I rom sjø vil en slik flodbølge knapt merkes, så det står bra til med båt og mannskap.

Ingen kommentarer: